วิธีการติดตั้งครอบชนผนัง - ครอบกันน้ำ

**หมายเหตุ : ความยาวของครอบชนผนัง - ครอบกันน้ำ สามารถผลิตได้ยาวสูงสุดไม่เกิน 4.00 เมตร (เผื่อทับซ้อน 10 - 15 ซม.)

Visitors: 56,891