วิธีการติดตั้งครอบข้าง

**หมายเหตุ : ความยาวของครอบข้าง สามารถผลิตได้ยาวสูงสุดไม่เกิน 4.00 เมตร (เผื่อทับซ้อน 10 - 15 ซม.)

Visitors: 56,895